Προφίλ

Η Eταιρία «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ – ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ» είναι συνέχεια της «Σ & Κ IMΠΕΞ ΕΠΕ» που ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Κουλουµπή (Πλοίαρχο του Εµπορικού Ναυτικού) το έτος 1984. Από το 2011 τη διοίκηση της Εταιρίας ανέλαβαν τα παιδιά του Αχιλλέας και Ελένη, µε Πρόεδρο τον Αχιλλέα Κουλουµπή.

Δηµιουργήθηκε βασισµένη στο πάθος των Ελλήνων και Ελληνίδων για την καθαριότητα και ξεκίνησε ως βιοτεχνία κατασκευής υλικών καθαριότητας τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον οικιακό τοµέα.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της Εταιρίας, η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούσε βασική προτεραιότητα και όλοι οι εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των προϊόντων και βεβαίως στη σωστή εκτίµηση των αναγκών των πελατών, προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι πολλοί πελάτες συνεχίζουν επί σειρά ετών να µας εµπιστεύονται για την επίλυση προβληµάτων και στις πιο απαιτητικές εφαρµογές.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Κύριος στόχος της εταιρίας είναι να εκπληρώνει µε επιτυχία τις συνεργασίες που αναλαµβάνει, ανταποκρινόµενη σε όλα τα αιτήµατα και τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Στην τεχνογνωσία και αποτελεσµατικότητα του προσωπικού, στο οποίο προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική εκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
 • Στη συνεργασία µε διεθνώς αναγνωριζοµένους οίκους για επίτευξη συνεχούς ενηµέρωσης, όσον αφορά την προσαρµογή στα µεταβαλλόµενα τεχνολογικά και οικονοµικά δεδοµένα της αγοράς.
 • Στην εφαρµογή σύγχρονων διεθνών µεθόδων παραγωγής αρίστης ποιότητας προϊόντων.
 • Στη διαρκή ανανέωση του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων της, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Η συνεργασία µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού προσέφερε στην Impex πολύτιµη εµπειρία και γνώση για τις ανάγκες του επαγγελµατικού καθαρισµού. H Ιmpex λοιπόν αποφάσισε να προχωρήσει στην παραγωγή επαγγελµατικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκε να γίνουν µεγάλες µηχανολογικές επενδύσεις και η εύρεση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού.

Σήµερα παράγουµε:

 • Εξειδικευµένα Απορρυπαντικά για χρήση σε επαγγελµατικούς και οικιακούς χώρους·
 • Σφουγγαρίστρες όλων των ειδών·
 • Παρκετέζες·
 • Πανιά Καθαρισµού συµπεριλαµβανοµένων
  των µικροϊνών·
 • Σπογγοπετσέτες.

Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας ήταν εξόχως θετικά, η δε µεταστροφή όλων των πελατών µας στα Απορρυπαντικά Impex αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Η προσπάθειά µας αυτή συνεχίζεται και σύντοµα η Εταιρία µας θα ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες που θα την καταστήσουν ακόµη περισσότερο ανταγωνιστική.

Σκοπός της εταιρίας η δυνατότητα να παράγει προϊόντα που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις
µε υψηλό δείκτη αξίας/τιµής!

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

HoReCa: 
Προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσµα αναγκών της αγοράς HoReCa.

Βιοµηχανικές Παραγωγικές Μονάδες:
• Βιοµηχανίες-Βιοτεχνίες Τροφίµων & Ποτών
• Φαρµακοβιοµηχανίες

Εταιρικά κτίρια & εγκαταστάσεις:
Πλήρης κάλυψη των αναγκών καθαρισµού κτιρίων τόσο µε µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και µε τα ανάλογα αναλώσιµα καθαρισµού και απολύµανσης.

Ξενοδοχειακές Μονάδες – Νοσοκοµεία & Κέντρα Υγείας:
Επιπλέον των αναγκών βασικού καθαρισµού η Impex προσφέρει λύσεις για να καλύψει τις εξειδικευµένες ανάγκες στις επιχειρήσεις ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα:
Πλήρης κάλυψη των αναγκών καθαρισµού κτιρίων τόσο µε µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και µε τα ανάλογα αναλώσιµα.

Πλυντήρια Αυτοκινήτων:
Κάλυψη µε εξειδικευµένα καθαριστικά και προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων.

Πελάτες Λιανικής-Οικιακή χρήση:
Μέσα από τα καταστήµατα λιανικής, οι τελικοί καταναλωτές µπορούν να βρουν προϊόντα για οικιακή χρήση, σε καταναλωτικές συσκευασίες, µε την εγγύηση που παρέχει η εµπειρία, η γνώση και η καταξίωση της Impex στον υψηλών απαιτήσεων, επαγγελµατικό χώρο.

Η υπόσχεση που δίνουµε στους πελάτες µας είναι ότι θα στεκόµαστε πάντα πλάι τους, ακούγοντας προσεκτικά τα θέµατα που τους απασχολούν και προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε προσιτές τιµές.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ – ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ

Scroll to Top